Privatlivspolitik for Dansk Søredningsselskab

 

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan vi i Dansk Søredningsselskab behandler dine personoplysninger.

 

Dataansvarlig

I Dansk Søredningsselskab er vi dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af personoplysninger om dig. Vi er:

Dansk Søredningsselskab

H.C. Ørstedsvej 6

dsrs@dsrs.dk

Telefon: 27601100

Cvr. nr. 28997507

 

Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 

Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler følgende oplysninger

 

1)       Almindelige personoplysninger (Såsom navn, adresse, emailadresse, telefonnummer, købshistorik)

 

2)       Personfølsomme oplysninger (Såsom CPR-nummer i forbindelse med donation)

 

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

1)       Registrering af medlemmer, udsendelse af opkrævning, statistik. Levering af medlemskab som du har tegnet.

 

2)       Oplysningspligt overfor SKAT ved fradrag på donation

 

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

1)       Almindelig medlems registrering foretages i vores medlemssystem som behandles af

www.foreningsaministrator.dk. Og ellers behandles dine oplysninger kun af folk fra Dansk Søredningsselskab.

 

2)       Videregives kun til SKAT.

 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til [1 år] efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Dog vil dine oplysninger såfremt det er os påkrævet af bogføringsloven blive gemt til dette formål alene.

Andre oplysninger kan også gemmes til statistik og lignede, så længe disse har værdig for foreningen.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

·         Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

o    Du har altid mulighed for at se hvilke oplysninger vi har om dig via vores medlemsportal.

Som kan findes på www.medlemsportal.dsrs.dk (Kræver vi har din email)

·         Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

·         Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

·         Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. For at tilbagekalde dit samtykke kan du:

o    Kontakte vores sekretariats telefon på 27601100 mellem 09-15 hver dage.

o    Skrive en mail til dsrs@dsrs.dk.

·         Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

·         Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at:

Kontakte vores sekretariats telefon på 27601100 mellem 09-15 hver dage.

Skrive en mail til dsrs@dsrs.dk.

 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Vi forbeholder os retten til at ændre disse retningslinjer løbende.